Phones

TFG ขายหมดเกลี้ยง!หุ้นกู้ 900ล้านบาท​

2022-01-17 11:25:14 176นิวส์​ คอนเน็คท์​ -​ TFG ขายหมดเกลี้ยง!หุ้นกู้ 900 ล้านบาท​ สถาบัน-รายใหญ่จองล้น สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
 
เมื่อวันที่​ 17​ มกราคม​ 2565​ นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท มูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ทรีนีตี้
 
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท คาดว่าจะใช้ภายใน 3 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64
 
“ต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้นกู้ของ TFG อย่างดีเยี่ยม โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ”
 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน TFG กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในปี 2565 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหมูในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ตามสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต