Phones

RATCHทุ่ม1.6พันล.เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า30MW

2020-08-06 09:17:36 106นิวส์ คอนเน็คท์ – RATCH อัดงบลงทุน 1,600 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่นอีก 30 เมกะวัตต์ ผลิตไอน้ำ 5.46 ตันต่อชั่วโมง หนุนกำลังผลิตติดตั้งรวมเป็น 140 เมกะวัตต์พร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครปี 65


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศลงทุน 1,600 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น อีก 30 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 5.46 ตันต่อชั่วโมง ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 140 เมกะวัตต์จากเดิม 110 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำเพิ่มเป็น 15.46 ตันต่อชั่วโมง จากเดิมผลิตได้ 10 ตันต่อชั่วโมง


สำหรับไฟฟ้าที่ผลิตจากกำลังการผลิตของส่วนขยายนี้จะจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าด้วย โครงการนี้คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในปี 65


ทั้งนี้โครงการส่วนขยายของโรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่นนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เห็นชอบข้อเสนอขอขยายกำลังการผลิตของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในปลายปีนี้


อย่างไรก็ตามการลงทุนในส่วนขยายนี้บริษัทจะใช้เงินทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในการลงทุนโครงการส่วนขยายนี้ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินกู้โครงการ บริษัทตั้งเป้าลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ราย ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าที่มีศักยภาพไว้จำนวนหนึ่งแล้ว


 


 


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews