Phones

ส่งออกใช้สิทธิFTA-GSPช่วง6เดือน3หมื่นล้านเหรียญฯ

2020-09-30 09:56:02 137
นิวส์ คอนเน็คท์ - คต. เผยภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP ครึ่งปีแรก 63 มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระหว่างเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2563 โดยมูลค่าการใช้สิทธิฯ รวมเท่ากับ 30,848.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 78.61 แบ่งเป็นการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA มูลค่า 28,534.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ GSP มูลค่า 2,314.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ทั้งนี้ การใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ลดลงร้อยละ 14.26 โดยได้รับผลกระทบหลักจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังดำเนินไปในหลายประเทศ ซึ่งกดดันการส่งออกทั่วโลก อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากการใช้สิทธิฯ ส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม อาหาร เกษตรแปรรูปที่พุ่งต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 แล้ว ไทยยังมีศักยภาพในการส่งออกสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย


สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรี ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 28,534.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 15.47 มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 78.25 ตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อาเซียน (มูลค่า 9,490.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2) จีน (มูลค่า 9,567.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 3) ญี่ปุ่น (มูลค่า 3,402.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 4) ออสเตรเลีย (มูลค่า 2,937.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ 5) อินเดีย (มูลค่า 1,573.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สำหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีอัตราการใช้สิทธิ-ประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไทย-ชิลี (ร้อยละ 100) 2) อาเซียน-จีน (ร้อยละ 91.67) 3) ไทย-เปรู (ร้อยละ 88.25) 4) ไทย-ญี่ปุ่น (ร้อยละ 84.18) และ 5) อาเซียน-เกาหลี (ร้อยละ 71.71)


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews