Phones

คลังกระตุ้นได้เงิน"เราชนะ"ใช้ให้หมด30มิ.ย.นี้

2021-06-25 10:01:01 747นิวส์ คอนเน็คท์ - กระทรวงการคลัง ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64  
 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 271,658 ล้านบาท โดยแยกได้ ดังนี้
 
1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 101,014 ล้านบาท 2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 150,019 ล้านบาท และ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,625 ล้านบาท ทั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 25.2 ล้านคน จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน 

โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจากข้อมูลพบว่ายังมีวงเงินสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายอีกจำนวนหนึ่ง จึงขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์เหลือสำรวจวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด