Phones

“บล. พาย” “Pi” เปิดตัว “กวี ชูกิจเกษม”

2022-05-18 10:22:35 109บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ “Pi” “พาย” นำเสนอช่องทางใหม่แก่นักลงทุน เตรียมพบกับช่อง Pi Securities รูปแบบใหม่ ที่จะนำเสนอข้อมูลที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ทั้งปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยเทคนิค รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนผ่านรายการ Pi Daily Strategy และวิเคราะห์หุ้นรายบริษัทตามแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าผ่านรายการ Pi Stock Pick 
นอกจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้การลงทุนแบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายผ่านรายการ Pi Academy นำทีมโดย คุณกวี ชูกิจเกษม นักกลยุทธ์ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน และเป็นเจ้าของหนังสือติด Best Seller “เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน” และ “เปลี่ยนสันดานสร้างอิสรภาพทางการเงิน” ประกอบกับทีมนักวิเคราะห์มากประสบการณ์” เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 กับรายการแรก Pi Daily Strategy ตั้งแต่เวลา 8.30-10.00 น.
ช่องทางการติดต่อ Facebook: Pi Securities /Youtube: Pi Securities /Customer Service: 02-205-7111 /Blockdit: Blockdit.com/pisecurities / Line@: https://bit.ly/3I2cCk7 /Telegram: https://t.me/pisecurities