Phones

BA ตั้งกองทรัสต์ ‘BAREIT’ มูลค่าไม่เกิน1.4หมื่นล.

2022-07-04 17:47:04 114 
นิวส์ คอนเน็คท์ - BA เดินหน้าจัดตั้งกองทรัสต์ BAREIT เพื่อเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการสนามบินสมุยของการบินกรุงเทพ โดยได้ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกองทรัสต์ BAREIT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย ระยะเวลาประมาณ 25 ปี มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,300 ล้านบาท
 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวและกลับมาคึกคักขึ้น หลังจากภาครัฐได้ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเกาะสมุยที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและการเดินทางที่สะดวกด้วยเที่ยวบินตรงที่เชื่อมเกาะสมุยทั้งเส้นทางระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศ และล่าสุดเส้นทางเชื่อมไปหาดใหญ่ 
 
ทั้งนี้จากนโยบายผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงในช่วงเดือนก.ค.–ส.ค.ของทุกปี ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ของเกาะสมุย และมีคลื่นลมสงบ น้ำทะเลใส ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวบิน (Load Factor) เพิ่มสูงขึ้น จำนวนห้องพักโรงแรมต่างๆ และร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของเกาะสมุยคึกคักมากยิ่งขึ้น  
 
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดจากภาครัฐ และพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ การจัดโปรโมชันราคาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก นับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่ดี บริษัทได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมถึงเปิดเส้นทางบินตรงจากสนามบินสมุยไปยังจังหวัดต่างๆ มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก 
 
ล่าสุด บริษัทได้เดินหน้าจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust: BAREIT) เพื่อเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการสนามบินสมุยของการบินกรุงเทพ ปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีบริษัท กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  
 
ทั้งนี้ BA จะให้เช่าทรัพย์สินสนามบินสมุยแก่กองทรัสต์ BAREIT โดยกองทรัสต์ BAREIT จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย คือ ทางวิ่ง ลานจอด และ สิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,300 ล้านบาท โดยจะมาจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 10,330 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 5,060 ล้านบาท