Phones

PREB แข็งแกร่ง! Q2/65กำไรทะลัก124.19ลบ. โต102.20%

2022-08-17 11:08:18 132
นิวส์ คอนเน็คท์ - PREB แข็งแกร่ง! อวดงบไตรมาส 2/65 กวาดรายได้กว่า 1,515.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% กำไรพุ่ง 124.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 102.20% เทียบงวดเดียวกันปีก่อน จากการวางแผนที่ดีในเรื่องของการจัดการและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโชว์ Backlog ในมือแน่นกว่า 6,000 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) (PREB) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 2/65 มีรายได้รวม 1,515.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 387.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.36% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 1,128.21 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้างประมาณ 246.26 ล้านบาท ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 86.84 ล้านบาท และส่วนงานขายและผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 54.60 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นไปตามประมาณการส่งมอบปกติของบริษัท 

ขณะที่กำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/65 สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนประมาณ 81.86 ล้านบาท ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังใกล้เคียงกัน อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกส่วนงาน 

“แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะยังไม่ปรับตัวดีขึ้น และการสู้รบในยูเครนจะส่งผลต่อราคาวัตถุดิบให้มีราคาสูงขึ้น แต่บริษัทฯยังสามารถทำกำไรได้ บริษัทฯสามารถทำกำไรสุทธิ 124.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 102.20% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 61.42 ล้านบาท โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากทุกส่วนงาน สาเหตุหลักมาจากการวางแผนที่ดีในเรื่องการจัดการและควบคุมต้นทุน” 

โดยในส่วนของยอดงานคงเหลือในมือสำหรับงานก่อสร้าง (Backlog) สิ้นไตรมาส 2/65 มีประมาณ 6 พันล้านบาท