Phones





OR ผนึก CARSOME Academy ยกระดับศักยภาพแรงงานด้านยานยนต์

2022-09-02 15:11:34 166



 
นิวส์ คอนเน็คท์ - OR จับมือ CARSOME Academy ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto กับ CARSOME Academy ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์
 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto หนึ่งในธุรกิจของ OR กับ CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษา
 
สำหรับความร่วมมือระหว่าง OR กับ CARSOME Academy สถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการด้านยานยนต์ มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับ CARSOME Academy พัฒนาหลักสูตรจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้เรียน เช่น การตรวจสภาพรถทั่วไป และ การตรวจช่วงล่างและระบบส่งกำลัง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เตรียมขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางและความก้าวหน้าด้านอาชีพแก่แรงงานไทย และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนของทางศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จากการขยายสาขาในอนาคต
 
ด้านนายชยุตม์ธรรม์ ปริยะอังกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาค บริษัท คาร์ซัมย์ อะคาเดมี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CARSOME Academy กล่าวว่า แนวทางการอบรม CARSOME Academy จะเป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนากับ OR ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ในหลากหลายมิติ เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เปิดอบรมหลักสูตรการตรวจเพื่อประเมินสภาพ การซ่อมบำรุงรักษา การซ่อมตัวถังและสีรถยนต์อย่างมืออาชีพ พัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านเทคนิคต่าง ๆ และอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านสื่อการเรียนรูปแบบดิจิทัล ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีระยะเวลาอบรมโดยประมาณ 4 เดือน เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก CARSOME Academy รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อร่วมงานกับศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้าฝึกอบรมกับ CARSOME Academy
 
ทั้งนี้ เนื่องด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นเรื่องการบริการและความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ FIT Auto ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และได้เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกับ CARSOME Academy ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาทักษะและศักยภาพแรงงาน มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร วางมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการธุรกิจบริการยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดดำเนินการที่ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศไทย