Phones

"จุรินทร์" เปิด MOVE 2021 "ขายดิจิทัลคอนเทนท์"

2021-06-27 12:23:33 1359นิวส์ คอนเน็คท์ - "จุรินทร์" เปิด MOVE 2021 "ขายดิจิทัลคอนเทนท์" คาดสร้างรายได้เข้าประเทศอีกกว่า 1,500 ล้านบาท เสริมทัพส่งออกเป็นขาหลักของประเทศเวลานี้ 
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ Multimedia Online Virtual Exhibition หรือ MOVE 2021 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ WWW.MOVE-DITP.COM โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย คาดนำรายได้เข้าประเทศกว่า 1,500 ล้านบาท

นายจุรินทร์ กล่าวภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งออกของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกสำคัญ คือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ที่เป็นเวทีการหารือและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการร่วมกันสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าจากระบบออฟไลน์เป็นระบบออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะกับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 14 แผนงานประจำปี 2564 ที่ให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์และทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่สะดุด

“สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นั้น เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพลวัตของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ด้วยการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จากผลสำรวจภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยพบว่า มีมูลค่ารวมกว่า 229,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นมูลค่าในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และแอนิเมชั่นกว่า 28,000 ล้านบาท และด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งรวมผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 141,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย” นายจุรินทร์ กล่าว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE ที่ได้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มากกว่า 20,000 ราย ก่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจจำนวนกว่า 350 นัดหมาย สร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 1,800 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการปรับตัวของทั้งภาครัฐและเอกชนไทยเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคใหม่ไปด้วยกัน
กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย จึงได้ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มออนไลน์ MOVE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อรักษาและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ภาคบริการที่สำคัญของไทยสอดรับกับตลาดโลกที่กำลังกลับมาเติบโตอีกครั้ง กระทรวงพาณิชย์พร้อมส่งเสริมและจะยังคงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยในตลาดนานาชาติต่อไป

โครงการ MOVE 2021 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นงานแสดงสินค้าเสมือนจริงของกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และบริการเกี่ยวเนื่อง รวมกว่า 50 บริษัทประกอบด้วยการจัดเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ WWW.MOVE-DITP.COM