Phones

ไมเนอร์ฯ คว้ารางวัล Distinguished Awards

2021-11-30 14:23:02 122 
นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence Award) จาก ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กระทรวงกลาโหม ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
โดยผลการตัดสินรางวัลดังกล่าว มาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย (Thailand Corporate Excellence Survey) ที่ร่วมกันคัดเลือกองค์กรจากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา