Phones

SCB DBANK พัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพ

2022-01-17 14:37:26 569 
นิวส์ คอนเน็คท์ - SCB DBANKลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพโครงการ “Mahidol SCB Health Application” พัฒนาฟังก์ชันคำนวณการทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB DBANK) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริการด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คนไทย และคนทั่วโลก หันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น เอสซีบี ดีแบงก์ (SCB DBANK) มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเงินอันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 
นอกจากนี้ SCB DBANK ยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) ให้เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และช่วยยกระดับประสบการณ์ทั้งทางด้านการเงิน และไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุด
 
โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ ภายใต้โครงการ “Mahidol SCB Health Application” เป็นการนำเอาจุดแข็งของสององค์กรมาผสานเข้าด้วยกัน ทั้งด้านความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ของ SCB DBANK และความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันศึกษา พัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องการคำนวณการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มสุขภาพ พร้อมทั้งออกแบบโปรแกรมสาธิตการออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และร่วมกันจัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพแบบไร้รอยต่อให้กับคนไทยอีกด้วย

 
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง SCB DBANK และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสององค์กร ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดและขยายสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “โควิด-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของทุกคนรวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพของคนในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศ ที่มีปณิธานในการเป็นปัญญาของแผ่นดิน จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการที่จะนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และประเทศ
 
โดยความร่วมมือครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของมหิดล มาผสานขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อพัฒนา ต่อยอด และสานต่อเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และสถาบันโภชนาการ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักโภชนาการ และคุณค่าทางอาหาร โดยนำเอาฐานข้อมูลงานวิจัยมาร่วมสนับสนุน ในโครงการ Mahidol SCB Health Application ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ต่อไป