Phones

PROEN ฤกษ์ดีตั้งเสาเอก ศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งใหม่

2022-08-11 12:56:46 311บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ฤกษ์งาม ยามดี 9.09 น. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา PROEN เดินหน้างานเร่งก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งใหม่ ที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อย นำโดยคุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงาน ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มต้นแรกสำหรับอาคารศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งใหม่ ตั้งอยู่บน ถนนพระราม 9- ศรีนครินทร์ พื้นที่อาคารกว่า 10,000 ตารางเมตร มีศักยภาพรองรับเครื่อง Server ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Rack พร้อมให้บริการและสร้างรายได้เพิ่มภายในปี 2566 ฤกษ์งามยามดี แบบนี้ กิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง มั่นคงอย่างยั่งยืน แน่นอนคร้าา