Phones

ABM เป้าปี66 รายได้3.5พันล. ควงพันธมิตรลุย “Energy Transformation”

2022-11-24 17:02:54 71นิวส์ คอนเน็คท์ - ABM ตั้งเป้ารายได้ปี 66 เติบโตที่ระดับ 3,5000 ล้านบาท จากปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวล 1-1.5 ล้านตัน เตรียมลงทุนโรงงานชีวมวลอัดแท่งอีก 2 แห่ง จับมือ "แอท เอนเนอจี” ลงนาม MOU โครงการ “Energy Transformation” ผนึกกำลังขยายธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล และเพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มกะลาปาล์ม, กลุ่มไม้สับและส่วนอื่น ๆ ของไม้, กลุ่มขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้, กลุ่มชีวมวลอัดแท่ง และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 66 จะเติบโตที่ระดับ 3,500 ล้านบาท จากปริมาณการขายเชื้อเพลิงชีวมวล ราว 1-1.5 ล้านตันต่อปี จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ราว 2,500-2,600 ล้านบาท จากปริมาณการขาย 6-7 แสนตันต่อปี

โดยบริษัทได้เดินหน้าเชิงรุกในการเพิ่มยอดขายเชื้อเพลิงชีวมวลทั้ง 5 กลุ่ม และคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ จากปีนี้ที่มีการชะลอตัว หลังจากประเทศจีนยังคงใช้นโยบายการควบคุมโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 66 จะมีการคลายมาตรการควบคุมมากขึ้น ส่งผลให้คาดว่าอุตสาหกรรมยางรถยนต์จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 66 บริษัทเตรียมลงทุนในโรงงานชีวมวลอัดแท่งอีก 2 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 40-50 ล้านบาท โดยจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10,000 ตันต่อเดือน จากปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 ตันต่อเดือน

ล่าสุด ABM และ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด หรือ AT Energy ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Energy Transformation” เพื่อแสดงถึงความร่วมกันในการให้บริการลูกค้าที่ติดตั้ง Boiler กับทาง AT Energy ซึ่งจะเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของ ABM โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเปลี่ยนเชื้อเพลิงฟอสซิลมาสู่กลุ่มเชื้อเพลิงที่เป็น Carbon-Neutral 2. เพื่อร่วมกันส่งเสริมและขยายผลการประยุกต์องค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลให้เหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรม 3. ศึกษาการนำไปใช้ การรับรองปริมาณ และการแลกเปลี่ยน Carbon-credit เพื่อเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็น Net-zero Emission และ4. เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระยะยาวในการเป็นกลุ่มผู้นำธุรกิจเอกชนด้านพลังงานสะอาด

สำหรับกรอบแนวทางของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างศูนย์กลาง Energy-Transformation โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านพลังงานชีวมวลระหว่างบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด เข้าไปดำเนินการขายไอน้ำให้ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567

ที่ผ่านมา ABM ได้กำหนดยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจ Green Transformation เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัล เข้ามาใช้ในการวางรากฐานเป้าหมายและดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต ที่ต้องการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน รวมทั้งหินน้ำมัน ทรายน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ มาเป็นพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) ซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตได้จากการนำวัสดุชีวมวล มาผ่านกระบวนการแปรรูปจนได้ก๊าซ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดรายจ่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานอย่างครอบคลุมแบบครบวงจร นับเป็นการสร้าง New S-curve ของ ABM ที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

ด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสองบริษัทครั้งนี้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อยุติการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการยุติถ่านหินใน Boiler หรือเตาต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม เป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่มี Boiler หรือใช้เชื้อเพลิงเก่า ๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ฯลฯ หันมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวมนุษย์โลกและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ